Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/21/8883
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2019/11/21/8882
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/21/8881
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku lub zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2019/11/21/8880
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
T
2019/11/21/8879
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach
T
2019/11/21/8878
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/11/21/8877
21.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy / najmu (przedłużenie) nieruchomości gminnej
T
2019/11/21/8876
21.11.2019
URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/11/21/8875
21.11.2019
URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE
Wzór wniosku o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
2019/11/21/8874
21.11.2019
URZĄD GMINY W ZAKRZEWIE
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 15