Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/12/8171
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o udzielenie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania
T
2019/07/12/8170
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
2019/07/12/8169
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2019/07/12/8168
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia/obiektu budowlanego w pasie drogowym
T
2019/07/12/8167
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2019/07/12/8166
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o informacje w sprawie opłaty za dzierżawę
N
2019/07/12/8165
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2019/07/12/8164
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej
T
2019/07/12/8163
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2019/07/12/8162
12.07.2019
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 37