Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/29/8221
29.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŁASKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/07/29/8220
29.07.2019
Urząd Gminy Ciepłowody
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2019/07/29/8219
29.07.2019
Urząd Gminy Ciepłowody
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/07/29/8218
29.07.2019
Urząd Gminy Ciepłowody
Wzór wniosku o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4