Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/16/8177
16.07.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-14(1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH OD WYPŁAT ODSETEK I DYSKONTA ZREALIZOWANYCH W RAMACH EMISJI DANEJ SERII OBLIGACJI - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2019/07/16/8176
16.07.2019
Miasto Szklarska Poręba
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2019/07/16/8175
16.07.2019
URZĄD GMINY SROKOWO
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2019/07/16/8174
16.07.2019
URZĄD GMINY SROKOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4