Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/03/8084
03.07.2019
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów
T
2019/07/03/8083
03.07.2019
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zawiadomienie o znalezieniu lub zgubieniu rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych
T
2019/07/03/8082
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym gminnej drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2019/07/03/8081
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym gminnej drogi publicznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2019/07/03/8080
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji
T
2019/07/03/8079
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/07/03/8078
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego gminnej drogi publicznej
T
2019/07/03/8077
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej
T
2019/07/03/8076
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
T
2019/07/03/8075
03.07.2019
URZĄD GMINY NOWA KARCZMA
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku / zaliczenie nadpłaty na następny rok / przeksięgowanie na inną pozycję
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25