Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/24/8217
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
T
2019/07/24/8216
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DO KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU
T
2019/07/24/8215
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia związanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
T
2019/07/24/8214
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY LUB LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
T
2019/07/24/8213
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE OBSZARU DO REWITALIZACJI
T
2019/07/24/8212
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW
T
2019/07/24/8211
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
T
2019/07/24/8210
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
T
2019/07/24/8209
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
T
2019/07/24/8208
24.07.2019
Gmina Miejska Giżycko
WZÓR WNIOSKU O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10