Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/23/8207
23.07.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
T
2019/07/23/8206
23.07.2019
URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH ZDROJU
Wzór wniosku o dzierżawę gruntu
T
2019/07/23/8205
23.07.2019
URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH ZDROJU
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania/współużytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
T
2019/07/23/8204
23.07.2019
URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH ZDROJU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/07/23/8203
23.07.2019
URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH ZDROJU
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki w związku z: zamianą lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe / sprzedażą lokalu mieszkalnego i przeznaczeniem środków uzyskanych z jego sprzedaży, na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe / upływem 5 lat od dnia nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego od Gminy Duszniki-Zdrój
T
2019/07/23/8202
23.07.2019
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2019/07/23/8201
23.07.2019
URZĄD GMINY ZBLEWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i jego dochodowości
T
2019/07/23/8200
23.07.2019
URZĄD GMINY ZBLEWO
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/07/23/8199
23.07.2019
URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE
Wzór wniosku o dzierżawę/użyczenie/najem nieruchomości, najem lokalu, dzierżawę obiektu/urządzenia wodnego lub jego części
T
2019/07/23/8198
23.07.2019
URZĄD GMINY W ABRAMOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20