Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/08/8133
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku/zaliczenia nadpłaty na następny rok/przeksięgowanie na inną pozycję
T
2019/07/08/8132
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2019/07/08/8131
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości
T
2019/07/08/8130
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody do nieruchomości
T
2019/07/08/8129
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/07/08/8128
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia: o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji
T
2019/07/08/8127
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2019/07/08/8126
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2019/07/08/8125
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
T
2019/07/08/8124
08.07.2019
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie zajęcia nieruchomości gminnej innej niż drogi publiczne na cele budowlane
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 30