Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/09/30/9958
30.09.2020
MINISTERSTWO ROZWOJU
Wzór sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych
N
2020/09/30/9957
30.09.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40A(20) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/09/30/9956
30.09.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11A(20) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/09/29/9955
29.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy działki są objęte uproszczonym planem urządzania lasu lub została wydana decyzja Starosty na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.
T
2020/09/29/9954
29.09.2020
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgody na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości
N
2020/09/29/9953
29.09.2020
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia podatkowego
T
2020/09/29/9952
29.09.2020
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki
T
2020/09/29/9951
29.09.2020
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia niepodatkowego
T
2020/09/28/9950
28.09.2020
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wzór wniosku o udzielenie informacji w sprawie przeznaczenia gruntu stanowiącego własność Miasta Gminy Dąbrowa Górnicza
T
2020/09/28/9949
28.09.2020
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 71