Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/01/31/9093
31.01.2020
URZĄD GMINY W OBRAZOWIE
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2020/01/30/9092
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2020/01/30/9091
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o dzierżawę gruntów
T
2020/01/30/9090
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/01/30/9089
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/01/30/9088
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o udzielenie dotacji finansowej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
T
2020/01/30/9087
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór oświadczenia właściciela psa informujące o posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz ustalające niepełnosprawność
T
2020/01/30/9086
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2020/01/30/9085
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2020/01/30/9084
30.01.2020
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 106