Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/08/10003
08.10.2020
URZĄD GMINY W WIELKICH OCZACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/08/10002
08.10.2020
URZĄD GMINY W BISKUPCU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
T
2020/10/08/10001
08.10.2020
URZĄD GMINY W BISKUPCU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/10/08/10000
08.10.2020
URZĄD GMINY W BISKUPCU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4