Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/13/10005
13.10.2020
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji
N
2020/10/13/10004
13.10.2020
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce osoby bez wymaganych kwalifikacji
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2