Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/27/10052
27.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o udzielenie porady prawnej w sprawach konsumenckich
T
2020/10/27/10051
27.10.2020
URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/27/10050
27.10.2020
URZĄD GMINY ZBUCZYN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/27/10049
27.10.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-2(12) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
T
2020/10/27/10048
27.10.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-7(5) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5