Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/16/10030
16.10.2020
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/10/16/10029
16.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2020/10/16/10028
16.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2020/10/16/10027
16.10.2020
URZĄD MIEJSKI W BOLKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, o dochodowości z gospodarstwa rolnego, o wielkości gospodarstwa rolnego (lub posiadanych użytkach rolnych), o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości, o opłacaniu bądź nieopłacaniu składki FUSR (Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4