Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/23/10046
23.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/23/10045
23.10.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2