Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/06/9988
06.10.2020
URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/06/9987
06.10.2020
URZĄD MIASTA LUBLIN
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/06/9986
06.10.2020
URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Rabka-Zdrój dla nieruchomości lub części nieruchomości zamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3