Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/21/10041
21.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
T
2020/10/21/10040
21.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2