Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/28/10055
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości
T
2020/10/28/10054
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
T
2020/10/28/10053
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie Lubań, na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3