Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/14/9735
14.07.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obce), a także obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
T
2020/07/14/9734
14.07.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Żerków
T
2020/07/14/9733
14.07.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3