Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/24/9803
24.07.2020
GMINA NISKO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, o nieustanowieniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o położeniu działki w obszarze rewitalizacji
T
2020/07/24/9802
24.07.2020
URZĄD GMINY PNIEWY
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/24/9801
24.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, na podstawie akt archiwalnych będących w posiadaniu Wojewody, o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I stopnia i/lub poświadczonych za zgodność kopii protokołów egzaminacyjnych I stopnia
T
2020/07/24/9800
24.07.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku umożliwiającego uzyskanie danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego osobie, której te dane dotyczą
T
2020/07/24/9799
24.07.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o aktualizacji danych podmiotu posiadającego zezwolenie krajowe i/lub licencję wspólnotową na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (aktualizacja danych w ewidencji - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego)
T
2020/07/24/9798
24.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich
T
2020/07/24/9797
24.07.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Informacja o danych osobowych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorstw Transportu Drogowego udzielona w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych osobowych dla osoby, której dane dotyczą
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7