Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/06/9710
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
T
2020/07/06/9709
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego
T
2020/07/06/9708
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
T
2020/07/06/9707
06.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2020/07/06/9706
06.07.2020
MIASTO RADOMSKO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/06/9705
06.07.2020
Gmina Miasto Świdnica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne
T
2020/07/06/9704
06.07.2020
Gmina Miasto Świdnica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/06/9703
06.07.2020
URZĄD GMINY FRYSZTAK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
T
2020/07/06/9702
06.07.2020
URZĄD GMINY W MUCHARZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2020/07/06/9701
06.07.2020
URZĄD GMINY W MUCHARZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11