Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/20/9775
20.07.2020
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/20/9774
20.07.2020
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
T
2020/07/20/9773
20.07.2020
URZĄD GMINY ŚWILCZA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/20/9772
20.07.2020
URZĄD GMINY W PORĄBCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/20/9771
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie informacji o przeznaczaniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/informacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/07/20/9770
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2020/07/20/9769
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego na drodze będącej własnością Gminy Wołomin
T
2020/07/20/9768
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu
T
2020/07/20/9767
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
T
2020/07/20/9766
20.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11