Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/03/9699
03.07.2020
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Deklaracja DGO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym
T
2020/07/03/9698
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku na odbiór wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
T
2020/07/03/9697
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wpisanie petenta do bazy danych systemu komunikacji mobilnej Urzędu Miasta w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
N
2020/07/03/9696
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o inicjację zadań do budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy
T
2020/07/03/9695
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/03/9694
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2020/07/03/9693
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o najem/dzierżawę gruntu
T
2020/07/03/9692
03.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
T
2020/07/03/9691
03.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-CS(1) ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU MAGAZYNU WYKORZYSTYWANEGO W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL–OFF STOCK
T
2020/07/03/9690
03.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-UE(5) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14