Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/13/9732
13.07.2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody
T
2020/07/13/9731
13.07.2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego
T
2020/07/13/9730
13.07.2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
T
2020/07/13/9729
13.07.2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
T
2020/07/13/9728
13.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi
T
2020/07/13/9727
13.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż, w związku z koniecznością odbycia, co najmniej sześciomiesięcznej przeddyplomowej praktyki zawodowej przez studentów farmacji
T
2020/07/13/9726
13.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej
T
2020/07/13/9725
13.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej
T
2020/07/13/9724
13.07.2020
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9