Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/21/9779
21.07.2020
URZĄD MIASTA TYCHY
Zawiadomienie o rozwiązaniu uczniowskiego klubu sportowego
T
2020/07/21/9778
21.07.2020
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2020/07/21/9777
21.07.2020
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, w tym wykonania prac pielęgnacyjnych przy zabytkach będących parkami albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
T
2020/07/21/9776
21.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o rozłożenie należności na raty
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4