Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/30/9826
30.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wpisanie petenta do bazy danych systemu komunikacji mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną
T
2020/07/30/9825
30.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
T
2020/07/30/9824
30.07.2020
MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3