Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/07/9712
07.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2020/07/07/9711
07.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2