Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/01/9676
01.07.2020
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Deklaracja DGO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2020/07/01/9675
01.07.2020
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Deklaracja DGO-4 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych)
T
2020/07/01/9674
01.07.2020
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Deklaracja DGO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, składającym się z co najmniej pięciu lokali
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3