Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/16/9757
16.07.2020
GMINA OPOCZNO
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/16/9756
16.07.2020
URZĄD GMINY TRĄBKI WIELKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trąbki Wielkie
T
2020/07/16/9755
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika lub osoby, która wykonuje pracę na własny rachunek na pokładzie statku na morzu (US-30)
T
2020/07/16/9754
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o ustalenie ustawodawstwa właściwego w sprawie zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004,art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009) (US-5)
N
2020/07/16/9753
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zastosowaniu ustawodawstwa polskiego w zakresie ubezpieczeń społecznych (W/NOR) (US-6)
T
2020/07/16/9752
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 dla urzędnika służby cywilnej (US-29)
T
2020/07/16/9751
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (US-31)
T
2020/07/16/9750
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla personelu kontraktowego Wspólnot Europejskich (US-33)
T
2020/07/16/9749
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-36)
T
2020/07/16/9748
16.07.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej (A1) dla osoby, która wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w Polsce (US-56)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11