Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/02/9685
02.07.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.
N
2020/07/02/9684
02.07.2020
Urząd Gminy Ożarowice
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2020/07/02/9683
02.07.2020
Urząd Gminy Ożarowice
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - składana przez właściciela nieruchomości, lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/02/9682
02.07.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Wzór wniosku o zmianę adresu miejsca pobytu stałego w ewidencji gruntów i budynków
T
2020/07/02/9681
02.07.2020
Gmina Miasto Świdnica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/02/9680
02.07.2020
MIASTO ZAMOŚĆ
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
T
2020/07/02/9679
02.07.2020
MIASTO ZAMOŚĆ
Wzór wniosku o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości
T
2020/07/02/9678
02.07.2020
GMINA ROKIETNICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01 stycznia 2020 r.
T
2020/07/02/9677
02.07.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9