Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/09/9718
09.07.2020
GMINA ŁAŃCUT
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/09/9717
09.07.2020
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2