Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/27/9812
27.07.2020
URZĄD GMINY RZĄŚNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/27/9811
27.07.2020
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, że nieruchomość jest lub nie jest wpisana do rejestru zabytków lub objęta inną formą ochrony konserwatorskiej
T
2020/07/27/9810
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
2020/07/27/9809
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór odwołania/zażalenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji/postanowienia wydawanego przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
T
2020/07/27/9808
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o przywrócenie terminu na złożenie odwołania / zażalenia od decyzji / postanowienia wydanego przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
T
2020/07/27/9807
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją lub ostatecznym postanowieniem wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
T
2020/07/27/9806
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej wydanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
T
2020/07/27/9805
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o uzupełnienie decyzji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
T
2020/07/27/9804
27.07.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9