Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/23/9796
23.07.2020
URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/23/9795
23.07.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii nowych technologii
T
2020/07/23/9794
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2)
T
2020/07/23/9793
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2Z) (załącznik)
T
2020/07/23/9792
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4)
T
2020/07/23/9791
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (SR-3)
T
2020/07/23/9790
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (SR-7)
T
2020/07/23/9789
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4Z) (załącznik)
T
2020/07/23/9788
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5)
T
2020/07/23/9787
23.07.2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (SR-1Z) (załącznik)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17