Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/28/9823
28.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o kontrolę terminów legalizacji, konserwacji i czyszczenia wodomierza
T
2020/07/28/9822
28.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji odnośnie objętości dostarczanego medium (woda/ścieki)
T
2020/07/28/9821
28.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o całkowite lub częściowe umorzenie należności
T
2020/07/28/9820
28.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków
T
2020/07/28/9819
28.07.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
T
2020/07/28/9818
28.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)
T
2020/07/28/9817
28.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
T
2020/07/28/9816
28.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o lasach (IL-1)
T
2020/07/28/9815
28.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
T
2020/07/28/9814
28.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o gruntach (IR-1)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11