Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/10/9723
10.07.2020
URZĄD MIEJSKI W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/10/9722
10.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-R(20) INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
T
2020/07/10/9721
10.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(20) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(20) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
T
2020/07/10/9720
10.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(25) INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
2020/07/10/9719
10.07.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11Z(25) ZBIORCZA INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(25) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5