Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/03/25/2142
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o odstępstwo od wysokości, oświetlenia, zagłębienia pomieszczeń
T
2015/03/25/2141
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydawanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
T
2015/03/25/2140
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o nałożenie kary pieniężnej
T
2015/03/25/2139
25.03.2015
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
T
2015/03/20/2138
20.03.2015
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
T
2015/03/20/2137
20.03.2015
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2015/03/20/2136
20.03.2015
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/03/20/2135
20.03.2015
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór wniosku o wydanie odpisu z dokumentacji kadrowo-płacowej
T
2015/03/20/2134
20.03.2015
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2015/03/20/2133
20.03.2015
URZĄD GMINY W GĄSAWIE
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 38