Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/03/13/2131
13.03.2015
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o kontrolę autobusu
T
2015/03/13/2130
13.03.2015
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Podanie o praktykę studencką / uczniowską
T
2015/03/13/2129
13.03.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-REF(4) WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM - zakres informacyjny wniosku określa art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3