Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/03/09/2119
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowych pojazdów samochodowych (w tym kompletnych, skompletowanych, niekompletnych - do kompletacji) sprowadzanych z zagranicy wraz ze świadectwami zgodności WE wydanymi przez producenta pojazdu
T
2015/03/09/2118
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowych pojazdów samochodowych (w tym kompletnych, skompletowanych, niekompletnych - do kompletacji) sprowadzanych z zagranicy wraz ze świadectwami zgodności WE wydanymi przez producenta pojazdu
T
2015/03/09/2117
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu - pojazdy samochodowe i przyczepy
T
2015/03/09/2116
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu - ciągniki i przyczepy rolnicze
T
2015/03/09/2115
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wezwania do usunięcia braków w przesłanym oświadczeniu w sprawie świadczenia usług transgranicznych w zakresie szacowania nieruchomościami
T
2015/03/09/2114
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór informacji o braku zgodności dokumentacji z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji w państwach członkowskich UE w sprawie świadczenia usług transgranicznych, przesłanej w oświadczeniu w sprawie świadczenia usług transgranicznych w zakresie szacowania nieruchomościami
T
2015/03/09/2113
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków w przesłanym oświadczeniu w sprawie świadczenia usług transgranicznych w zakresie szacowania nieruchomościami
T
2015/03/09/2112
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór informacji o zgodności dokumentacji z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji w państwach członkowskich UE w sprawie świadczenia usług transgranicznych, przesłanej w oświadczeniu w sprawie świadczenia usług transgranicznych w zakresie szacowania nieruchomościami
T
2015/03/09/2111
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór oświadczenia rzeczoznawcy majątkowego w sprawie świadczenia usług transgranicznych
T
2015/03/09/2110
09.03.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu - tramwaje, trolejbusy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12