Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/01/27/2022
27.01.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
T
2015/01/23/2021
23.01.2015
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie odpadów.
N
2015/01/23/2020
23.01.2015
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór informacji dotyczącej opłaty za bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze.
N
2015/01/23/2019
23.01.2015
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę.
N
2015/01/21/2018
21.01.2015
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
T
2015/01/21/2017
21.01.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o objęcie wydarzenia honorowym patronatem Starosty Żnińskiego
T
2015/01/21/2016
21.01.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2015/01/21/2015
21.01.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
T
2015/01/21/2014
21.01.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z posiadanego pozwolenia emisyjnego
T
2015/01/20/2013
20.01.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(22) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 58