Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/08/24/2563
24.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców
N
2015/08/24/2562
24.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
N
2015/08/24/2561
24.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o skreślenie wyborcy z rejestru wyborców
N
2015/08/18/2560
18.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych
N
2015/08/12/2559
12.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru działalności detektywistycznej
T
2015/08/12/2558
12.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
N
2015/08/12/2557
12.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
N
2015/08/12/2556
12.08.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
N
2015/08/12/2555
12.08.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9