Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/09/30/2690
30.09.2015
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych składanego na podstawie art. 174a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 r. poz. 234)
T
2015/09/30/2689
30.09.2015
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej
T
2015/09/30/2688
30.09.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-IN Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
N
2015/09/29/2687
29.09.2015
URZĄD MIEJSKI W GRYBOWIE
WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
T
2015/09/29/2686
29.09.2015
URZĄD MIEJSKI W GRYBOWIE
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
T
2015/09/29/2685
29.09.2015
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
Wniosek o dofinansowanie projektu dla poddziałania 2.3.2 POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)
T
2015/09/29/2684
29.09.2015
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA
Wniosek o dofinansowanie projektu dla poddziałania 2.3.1 POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)
T
2015/09/29/2683
29.09.2015
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wzór wniosku o wydanie dziennika budowy
T
2015/09/29/2682
29.09.2015
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
T
2015/09/29/2681
29.09.2015
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 127