Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/03/25/2142
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o odstępstwo od wysokości, oświetlenia, zagłębienia pomieszczeń
T
2015/03/25/2141
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydawanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
T
2015/03/25/2140
25.03.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o nałożenie kary pieniężnej
T
2015/03/25/2139
25.03.2015
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4