Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/13/2886
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2015/11/13/2885
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/11/13/2884
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
T
2015/11/13/2883
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku o udzielenie dotacji
T
2015/11/13/2882
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku o odbiór zdemontowanego pokrycia dachowego zawierającego azbest
T
2015/11/13/2881
13.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego
T
2015/11/13/2880
13.11.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11A(18) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem.
T
2015/11/13/2879
13.11.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-40A(18) ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8