Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/16/2889
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku
N
2015/11/16/2888
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
T
2015/11/16/2887
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3