Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/05/12/2237
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2015/05/12/2236
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/05/12/2235
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
2015/05/12/2234
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2015/05/12/2233
12.05.2015
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)
T
2015/05/12/2232
12.05.2015
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
T
2015/05/12/2231
12.05.2015
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych
T
2015/05/12/2230
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
T
2015/05/12/2229
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
T
2015/05/12/2228
12.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13