Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/05/19/2259
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
N
2015/05/19/2258
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży
N
2015/05/19/2257
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
N
2015/05/19/2256
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
N
2015/05/19/2255
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2015/05/19/2254
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych: - do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa
N
2015/05/19/2253
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu
N
2015/05/19/2252
19.05.2015
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
N
2015/05/19/2251
19.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2015/05/19/2250
19.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12