Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/02/29/13344
29.02.2024
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu lub potwierdzającego brak osób zameldowanych pod danym adresem
T
2024/02/29/13343
29.02.2024
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13342
29.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13341
29.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13340
29.02.2024
URZĄD GMINY WRZEŚNIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/02/29/13339
29.02.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-D(8) INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH - wzór stosuje się do otrzymanych/przekazanych darowizn od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2024/02/29/13338
29.02.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(31) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) ZA ROK PODATKOWY - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2023 r.
T
2024/02/27/13337
27.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
Wzór upoważnienia do dokonywania wiążących uzgodnień w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
T
2024/02/27/13336
27.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
2024/02/27/13335
27.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wykreślenie klubu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 119