Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/03/29/13385
29.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia
T
2024/03/29/13384
29.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
T
2024/03/29/13383
29.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu
T
2024/03/28/13382
28.03.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania
T
2024/03/28/13381
28.03.2024
URZĄD GMINY RUDNA
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2024/03/28/13380
28.03.2024
URZĄD GMINY RUDNA
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2024/03/28/13379
28.03.2024
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2024/03/28/13378
28.03.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie wypisu / wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2024/03/28/13377
28.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy/najmu/użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Koszalinie
T
2024/03/28/13376
28.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 41