Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/05/22/13434
22.05.2024
URZĄD GMINY WRZEŚNIA
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2024/05/22/13433
22.05.2024
URZĄD GMINY WRZEŚNIA
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2024/05/22/13432
22.05.2024
URZĄD GMINY WRZEŚNIA
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2024/05/21/13431
21.05.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej
T
2024/05/20/13430
20.05.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wniosek o usytuowanie przyłącza (sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej) na działce stanowiącej własność Miasta Chełm.
T
2024/05/17/13429
17.05.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2024/05/14/13428
14.05.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIU-DO(2) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY UNIJNEJ
T
2024/05/14/13427
14.05.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-DO(2) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY IMPORTU
T
2024/05/13/13426
13.05.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2024/05/13/13425
13.05.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20