Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/06/11975
06.12.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego (ZAS-24)
T
2022/12/06/11974
06.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(30) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/12/05/11973
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości zamieszkałych - budynki wielorodzinne
T
2022/12/05/11972
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/12/05/11971
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i na, której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/12/05/11970
05.12.2022
URZĄD MIEJSKI W ZŁOTORYI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
T
2022/12/05/11969
05.12.2022
URZĄD MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/12/05/11968
05.12.2022
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o przeprowadzonej kontroli oraz karze nałożonej na przedsiębiorcę lub zarządzającego transportem przez uprawnione organy kontrolne, w związku ze stwierdzeniem poważnego naruszenia przepisów unijnych (wpis danych do ewidencji poważnych naruszeń – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD))
T
2022/12/02/11967
02.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-CSR(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r.
T
2022/12/02/11966
02.12.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie (ZAS-39)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 795